Redirect af gamle links via 404 (Avanceret)

Generelt

Hvis en bruger forsøger at tilgå en side der ikke eksisterer længere eller aldrig har eksisteret, så bliver brugeren ført til en såkaldt 404-side.

Sådan én har du sikkert set før:

404

Når en søgemaskine har indekseret en side og denne side ikke eksisterer længere, vil dette link også føre til en 404 side, hvis en bruger har fundet linket i en søgning.

Specielt hvis du sidder i en situation hvor du har haft en tidligere shop hos en anden udbyder, vil du opleve at dine gamle indekserede URL’er, efter skift til Dandomanis shop, ikke længere har et gyldigt mål og derfor ender som 404 sider.

Du kan opsamle “døde” links ved at oprette din “egen 404 side”. Dette er en side der uploades til roden af dit shop bibliotek og indeholder noget kode der redirecter brugeren til en ny side som det der hedder et 301 kald. Et 301 kald leder brugeren videre til den rigtige side og sender samtidig en besked tilbage til søgemaskinen (eksempelvis google) om at siden er flyttet til den nye adresse og skal reindekseres til denne nye adresse. Dvs. at den SEO man med tiden har opbygget omkring det gamle link vil blive oveført til det nye link.

Du kan se nederst på siden her hvordan indholdet i en sådan fil kunne se ud.

Når du har uploadet filen kan du kontakte Dandomain support omkring dette og så kan vi sætte serveren til at gøre brug af din egen 404 side i stedet for serverens standard side.

Bemærk at denne fil kun kan håndtere eksterne URL’er, der ikke har noget med Dandomains webshop system at gøre. URL’er der er dannet af shoppen selv i forbindelse med oprettelse af produkter, produktgrupper og egne sider kan ikke håndteres af en egen 404 side. Altså URL’er med /shop/ i sig. Disse vil shoppen altid selv forsøge at håndtere. Det betyder også at hvis du komme fra et andet shop system, der også har /shop/ i sine URL’er, så er det slet ikke muligt at omdirigere disse via denne funktionen.

Koden (eksempel)

BEMÆRK: DanDomain supporterer ikke følgende kode. Det er op til dig selv at tilrette koden med døde og nye links. Dandomains partnernetværk kan ofte hjælpe med sådanne opgaver

I koden indsættes der for hvert link en ny linje i CASE Statementet. Eksempel:

Case “/forside.htm” RedirectTo = “/forside.asp”

I eksemplet herunder er der altså lavet 4 redirects af gamlelinks.

<%
Dim BadURLAll, BadURLPath, BadURLParam, RedirectTo
BadURLAll        = LCase(Request.ServerVariables("HTTP_URL"))
BadURLAll        = Right(BadURLAll, (Len(BadURLAll) - (Instr(BadURLAll, chr(59)))))
if LEFT(BadURLAll,7) = "http://" then
BadURLAll = Mid(BadURLAll, 8)
end if
Pos = Instr(BadURLAll, "/")
if Pos > 0 then
BadURLAll = Mid(BadURLAll,Pos)
end if
BadURLPath    = BadURLAll
Pos = Instr(BadURLAll, "?")
if Pos > 0 then
BadURLParam = Mid(BadURLAll,Pos)
BadURLPath    = Mid(BadURLAll,1, Pos-1)
end if
if Right(BadURLPath,1) = "/" then
BadURLPath = Mid(BadURLPath,1, LEN(BadURLPath)-1)
end if
RedirectTo = ""
SELECT CASE BadURLPath
Case "/forside.htm"                                                                                                                     RedirectTo = "/forside.asp"
Case "/profil.htm" RedirectTo = "/profil.asp"
Case "/menubund.htm" RedirectTo = "/menubund.asp"
Case "/kontakt.htm"RedirectTo = "/kontakt.asp"
END SELECT
if RedirectTo <> "" then
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", RedirectTo
Response.End
else
%>
<html>
<head>
<title>siden blev ikke fundet</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Siden blev ikke fundet</h2><br><br>
Den anmodede side (<%=BadURLAll%>)blev ikke fundet.<br><br>
</center>
</body>
</html>
<%end if%>

 


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x