Fanebladet Priser

  1. Priser Generelt
  2. Priser i anden valuta
  3. B2B priser

Priser generelt

5225-priser

Vejledende udsalgspris vises kun i shoppen, hvis man har valgt, at man vil have besparelse ud fra vejledende pris vist på sine varelister/varekort.
Vejledende prisen er altså ikke den pris varen vil koste i shoppen.
Det samme gælder kostpris, som kun bruges til intern information, og evt. til udregning af avance, som beskrevet lige herunder.

Har man ikke en butikspris tilknyttet produktet, vil overskriften på fanebladet Priser vises med rød skrift for at gøre opmærksom på, at produktet ikke har tilknyttet nogen pris, og derfor ikke kan købes i shoppen:

roed-skrift-ved-ingen-oprettet-pris

Under Vejl. Udsalgspris og Kostpris finder man Priser. Her har man mulighed for at oprette priser for produktet. Som udgangspunkt har man altid en 1 styks pris, men der er også mulighed for at oprette stykpriser ved køb af f.eks.  2 stk. Man klikker på Opret ny pris, og indtaster oplysninger for salg af 2 stk.

Bemærk at man ved eksemplet ved 2 styk, skal være opmærksom på hvilken indstilling man har valgt under Opsætning –> Shopindstillinger –> Produkter –> Priser for indtastning af flerstykspriser. Standard i shoppen er at man taster den pris hver enkelt vare koster ved køb af x antal. Dette er beskrevet nærmere HER

Man kan også vælge at benytte sig af en fast avance. Gør man det, vil der ud fra værdien indtastet i kostpris udregnes en pris ud fra en given avance. Formlen til beregningen af prisen ud fra avance, er den samme som benyttes i ERP systemer, og ser sådan ud:

Pris = (Kostpris/(100-Avance)) * 100

Man kan desuden vælge en periode og angive en speciel tilbudspris der skal gælde i denne periode.
Læs mere om 5.2.3 Periode styring

Bemærk: En tilbudspris er kun aktiv, hvis der er tilknyttet en periode

Det er desuden muligt at definere flere priser fordelt på grupper. Hierarkiet for visning og brug af dette er beskrevet nærmere her link

5225-priser02

Ovenstående er et eksempel på salg ved flerstykspriser, som samtidig har tilknyttet en tilbudsperiode.
BEMÆRK: Stykprisen ved to styk er lavere end ved ét. Årsagen til dette at det er prisen pr. stk. ved to stk. Og ikke prisen for begge.

Priser i anden valuta

Når man bruger flere valuta i sin shop, vil shoppen som udgangspunkt altid selv udregne prisen i den fremmede valuta ud fra den omregningsfaktor man har givet valutaen underOpsætning –> Valuta, som vist her:

fanebladet-priser-flere-valuta

Skulle man have behov for selv at bestemme denne pris, kan det gøres individuelt for hver enkelt oprettet valuta ved at klikke på ikonet Ret_template_ikon yderst til venstre i skærmen (Angiv/Autoudregn Pris). Ikonet bliver nu gennemsigtigt, og felterne åbnes for manuel indtastning:

fanebladet-priser-omskriv-valuta

Det skal bemærkes at selv om prisen i standardvalutaen ændres, forbliver den manuelt indtastede pris den samme, hvor alle andre vil blive omregnet efter den nye pris. Endvidere tager den manuelt indtastede pris ikke højde for valutakurser mm.

B2B priser

Hvis man har B2B modul kan følgende benyttes.
Her kan man oprette Business to Business (B2B) priser.
Priserne oprettes på samme måde som i fanebladet Priser, men her skal man også vælge en B2B gruppe. Typisk vil man oprette flere forskellige prisgrupper. Eks. B2B gruppe A får det til en pris, mens B2B gruppe 2 får det til en anden pris.

Læs mere her: 5.6.5 B2B kunder