Tilslut til mySQL (Database adgang)

Hent fra database: (SELECT)

Følgende connection streng er anbefalet til mySQL, da dette er den hurtigste. Her er et eksempel på hvordan du kan trække data ud fra en mySQL database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “DRIVER={MySQL ODBC 5.1 driver};SERVER=mysql0x.dandomain.dk;DATABASE=databasenavn;UID=brugernavn;
PASSWORD=dit password”

SQL = “SELECT * FROM Tabelnavn WHERE Navn=’DanDomain'”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
if not RS.EOF then

response.write RS(“Adresse”)

End if

Conn.Close
Set conn = nothing
%>

Forklaring til eksempel:

1) De 2 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Her angives servernavn, database, brugernavn og password

Server=mysql0x.dandomain.dk;
database=databasenavn;
uid=brugernavn;
pwd=password;

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som udvælger den mængde data som du vil præsentere på siderne.

3) Herefter laves en response.write som udskriver indholdet af Adresse feltet i databasen, hvor Navn er lig med DanDomain

4) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

 

Opdater i database: (UPDATE)

Følgende connection streng er anbefalet til mySQL, da dette er den hurtigste. Her er et eksempel på hvordan du opdaterer data i en mySQL database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “DRIVER={MySQL ODBC 5.1 driver};SERVER=mysql0x.dandomain.dk;DATABASE=databasenavn;UID=brugernavn;
PASSWORD=dit password”

SQL = “UPDATE Tabelnavn SET Navn = ‘DanDomain1’ Where id = 1 ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set conn = nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 2 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Her angives servernavn, database, brugernavn og password

Server=mysql0x.dandomain.dk;
database=databasenavn;
uid=brugernavn;
pwd=password;

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som opdatere teksten fra DanDomain til DanDomain1 i kollonnen Navn. “Where id = 1” bruges til kun at opdatere den celle der skal opdateres, ellers opdateres hele kollonnen Navn. id er autonøglen.
3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

 

Indsæt i database: (INSERT)

Følgende connection streng er anbefalet til mySQL, da dette er den hurtigste. Her er et eksempel på hvordan du indsætter data i en mySQL database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “DRIVER={MySQL ODBC 5.1 driver};SERVER=mysql0x.dandomain.dk;DATABASE=databasenavn;UID=brugernavn;
PASSWORD=dit password”

SQL = “Insert into Tabelnavn (kolonnenavn) VALUES (‘DanDomain’) ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set conn = nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 2 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Her angives servernavn, database, brugernavn og password

Server=mysql0x.dandomain.dk;
database=databasenavn;
uid=brugernavn;
pwd=password;

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som indsætter teksten DanDomain ind i kollonnen Navn.
3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

 

Videre på nettet:

Der findes mange måder du kan foretage SQL forespørgsler på, find inspiration på nettet.

Sql på w3schools