Jeg har problemer med rettigheder i WordPress.

I WordPress kan det ske at der er problemer med rettigheder.
Dette gør at der ikke kan installeres plugins, temaer, opdateringer mv. via administrationen.
Denne kodestump kan løse problemet, så der igen kan opdateres automatisk, koden skal blot indsættes nederst i wp-config.php filen.
if(is_admin()) { add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' )); define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );}