Tilslut til Access/ODBC (Database adgang)

Benytter du Access 2010 kræver det du har dit Webhotel placeret på vores nyeste windows servere med ISS7.5. Er du i tvivl om dette kontakt da: support@dandomain.dk

Access 2010 connection streng:

Conn.Open “Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};”&DBPath

 

Hent fra database: (SELECT)

Det er muligt at hente data ind/ud af en Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du kan trække data ud fra en Access database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPath

SQL = “Select * from Tabelnavn WHERE Navn =’DanDomain’ ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)

response.write RS(“Adresse”)

RS.Close
Set RS = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som vælger den mængde data som du vil præsentere på siderne.

3) Herefter laves en response.write som udskriver indholdet af Adresse feltet i databasen, hvor Navn er lig med DanDomain

4) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

 

Indsæt i database: (INSERT)

Det er muligt at indsætte data i Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du indsætter data i en Access database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPath

SQL = “Insert into Tabelnavn (kolonnenavn) VALUES (‘DanDomain’) ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som sætter teksten DanDomain ind i kolonnen Navn.

3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

 

Opdater i database: (UPDATE)

Det er muligt at updatere data i Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du updatere i en Access database.

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPath
SQL = “UPDATE Tabelnavn SET Navn = ‘DanDomain1’ Where id = 1 ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som opdatere teksten DanDomain til DanDomain1. “Where id = 1” bruges til kun at opdatere den celle der skal opdateres, ellers opdateres hele kolonnen Navn. id er autonøglen.

3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

Bemærk!
Hvis der skal skrives/opdateres i en database kræves der “write” adgang til databasen. Derfor skal databaser der skal skrives/opdateres i altid placeres i mappen /log

Det er ikke muligt at få lavet en DSN-forbindelse til en database. Derfor skal der altid bruges DSNLess database connection.

Det anbefales at password beskytte databasen, for at sikre uvedkommende fra at kunne læse den, hvis de gætter stien til databasen.
Det er dog muligt helt at forhindre at databasen kan downloades. Kontakt DanDomain for at få beskyttet din access database.

 

Videre på nettet:

Der findes mange måder du kan foretage SQL forespørgsler på, find inspiration på nettet.

Sql på w3schools