AspJpeg (Billedbehandling)

Med AspJpeg billedkomponenten er det muligt at generere og manipulere grafik filer online på serveren.

AspJpeg funktionsliste:

Understøtter TIFF, GIF*, JPG, PNG og BMP format
Generer nye eller rediger eksisterende grafik filer
Tilføj tekst og billeder transparent
Lav gradient fyldning
Tegnemetoder som rektangle, arc og cirkel
Crop, flip, resize og rotate billeder
Knap, mørk, lys og andre effekter

* = GIF (LZW) er ikke understøttet da det er patenteret.

Nedenfor ses et eksempel på brugen af AspJpeg til at skalere et billede til halv størrelse.

 

aspjpeg.asp

<html><head>
<title>AspJpeg eksempel</title>
<head>
<body><%
Set Jpeg = Server.CreateObject(“Persits.Jpeg”)’Sæt stien til hvor du har placeret billedet
Path = Server.MapPath(“/log/billede.jpg”)’ Jpeg åbner billedet
Jpeg.Open Path’ Skaller billede med 50%
Jpeg.Width = Jpeg.OriginalWidth / 2
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight / 2

‘ Gemmer skaleret billede
Jpeg.Save Server.MapPath(“/log/billede_small.jpg”)
‘Lukker Jpeg object
set Jpeg = nothing

%>
</body>
</html>

For at se flere eksempler på hvordan AspJpeg bruges, kan der downloades en 30 dages fuld funktionel version fra AspJpeg’s hjemmeside.

Download AspJpeg
Læs den komplette vejledning til AspJpeg