Transactions log fuld?

Vi kører simple logging på vores MSSQL databaser, da samtlige databaser er til webbrug. Simple logging sikrer et minimum af transaction log, læs eventuelt mere her:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189275%28SQL.90%29.aspx

Du har selv mulighed for at tømme loggen vha. en query analyzer, kør følgende i en SQL Studio Management console:

use database

dump transaction with no_log