JMail (Send E-mail)

Med JMail komponenten er det muligt at sende en E-mail direkte fra en ASP side. Nedenfor er vist et eksempel.

 

jmail.asp

<html><html>
<head>
<title>w3 JMail SMTP Demo Script</title>
<head>
<body bgcolor=’white’>
<blockquote>
<h2>w3 JMail SMTP Demo Script</h2><%
Set msg = Server.CreateOBject( “JMail.Message” )msg.Silent = True
msg.From = “afsender@domaine.dk” ‘Afsender E-mail
msg.FromName = “Afsender navn”
msg.Charset = “iso-8859-1″msg.AddRecipient “modtager@domaine.dk”, “Modtager navn”
msg.Subject = “Dette er emnet på E-mailen”
msg.Body = “Hej” & vbCrLf & vbCrLf & “Dette er en test …”if not msg.Send(“smtprelay.dandomain.dk” ) then
Response.write “<pre>” & msg.log & “</pre>”
else
Response.write “Meddelelsen er nu sendt!”
end ifSet msg = nothing
%><blockquote>
</body>
</html>

Ved problemer henvises til den komplette vejledning til JMail.

Bemærk!
JMail.POP3, JMail.MassMailer og JMail.PGP understøttes ikke!