Webhotel

Et webhotel er en plads på en server, hvor din hjemmeside ligger. Navnet ”hotel” henviser til, at du lejer og betaler for en plads på internettet. Et webhotel er kort fortalt en plads på en server, hvor du “lægger” din hjemmeside og alle tilhørende filer, og som er forbundet til internettet døgnet rundt. og den besøges ved at andre indtaster adressen på dit hotel – også kaldet dit domæne ( https://www.xxxxxxxxx.xxxx )  – så vil din hjemmeside komme frem.

Du finder din adgang til din Webhotel administration ved et logge ind på kundecentret
> Kundecenter adgang <

Hvis du skal ind via FTP til dit webhotel kan du finde vejledning her
Webhotel FTP adgang

Og har du brug for hjælp til at oprette mailadresser tilknyttet dit nye webhotel kan du finde vores vejledninger her
Dandomain mail vejledninger