Connection til MySQL i .NET

Når du skal åbne adgang til en MySQL database med ASP.NET kan du bruge følgende connection string:

————————————————————————————————-

DRIVER={MySQL};server=dinmysqlserver;UID=ditbrugernavn;PWD=dinadgangskode;database=dindatabase

————————————————————————————————-

Hvor de blå ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng – hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com