Persits AspPDF (ASP/HTML til PDF)

Med AspPDF komponenten er det muligt at lave PDF dokumenter. Nedenfor vises koden på en simpel PDF fil. Bemærk!. Filen skal gemmes i en skrivebar mappe. Som standard har /log mappen læse/skrive rettigheder.

default.asp

<%
Set Pdf = Server.CreateObject(“Persits.Pdf”)
Set Doc = Pdf.CreateDocument
Doc.Title = “AspPDF eksempel”
Doc.Creator = “DanDomain”
Set Page = Doc.Pages.Add
Set Font = Doc.Fonts(“Verdana”)
Params = “x=0; y=600; width=570; alignment=center; size=45”
Page.Canvas.DrawText “Dette er et PDF dokument!!.”, Params, Font
Filename = Doc.Save( Server.MapPath(“demo.pdf”), false )
Response.Write “Success! Download your PDF file <A HREF=” & Filename & “>here</A>”
Set PDF = nothing
%>

Ved brug af AspPDF komponenten i .net skal ASPPDFLib.dll placeres i /bin mappen. Hent ASPPDFLib.dll her

Læs den komplette vejledning til AspPDF