Persits AspUpload (Filupload funktion)

Med Persits AspUpload komponenten er det muligt at upload filer til din hjemmeside direkte fra webbrowseren.

aspupload.htm

<html>
<head>
<title>AspUpload eksempel</title>
<head>
<body>

<form method=”post” ENCTYPE=”multipart/form-data” ACTION=”uploadscript.asp”>
<INPUT TYPE=”FILE” SIZE=”40″ NAME=”FILE1″>
<INPUT TYPE=”FILE” SIZE=”40″ NAME=”FILE2″>
<INPUT TYPE=”FILE” SIZE=”40″ NAME=”FILE3″>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”Upload!”>
</form>

</body>
</html>

uploadscript.asp

<html>
<head>
<title>AspUpload eksempel</title>
<head>
<body>
<%
Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload”)
Count = Upload.Savevirtual(“/mappenavn”)
Response.Write Count & ” file(s) uploaded to mappenavn”
Response.Write Count & ” file(s) uploaded to mappenavn”
‘Luk Objectet
Set Upload = nothing
%>
</body>
</html>

 

Bemærk!
Af sikkerhedsmæssige årsager er følgende deaktiveret på AspUpload komponenten.

Vigtigt!
I eksemplet “uploadscript.asp” skal du ombytte “mappenavn” med mappe/folder navn du ønsker der skal oploades til. Mappen/folder du skal gemme det du ønsker at oploade, skal være /log, da det er den eneste mappe som standard har læse/skrive rettigheder.

Læs den komplette vejledning til Persits AspUpload