DIMAC W3 Socket (TCP/IP tilslutninger)

Med W3Socket er det muligt at lave tcp/ip forbindelser ud til omverdenen og hente eksterne data.

Nedenstående eksempel viser hvordan du kan hente en hjemmeside fra en fremmed server og vise den i sin asp side.

 

<%
‘Hent siden http://www.microsoft.com/ms.htm
Dim objSocket
Set objSocket = Server.CreateObject(“Socket.TCP”)
objSocket.Host = “www.microsoft.com:80”
strRequest = “GET /ms.htm HTTP/1.0” & VbCrLf
strRequest = strRequest & “Host:www.microsoft.com” & VbCrLf
objSocket.Open
objSocket.SendLine(strRequest)
objSocket.WaitForDisconnect
tmpBuffer = objSocket.Buffer

‘Fjern http headeren og udskriv
Pos = InStr(tmpbuffer, VbCrLF&VbCrLf)
tmpbuffer = Mid(tmpbuffer, pos+1)
response.write tmpbuffer
objSocket.Close
Set objSocket = Nothing

%>

 

Forklaring til eksempel:
1) Først oprettes adgang til objektet Socket.TCP

2) Dernæst opbygger du selve http GET forspørgslen

3) Så fjerner du http headeren, så du kun får selve indholdet af siden.

4) Til sidst lukker vi forbindelsen til objektet. (Vigtigt!)

 

Den komplette beskrivelser af W3Socket’s funktioner og parametrer.