Eksempler på funktioner i .htaccess

Nedenfor vises eksempler på funktioner du kan bruge i .htaccees

 

Se indhold af filer i en mappe (index)

Options +Indexes

 

Hvis ikke du ønsker at se filer i en mappe (index)

Options -Indexes

 

Definer hvilken fil endelse der skal vises, i rækkefølge

DirectoryIndex default.php default.html etc.

 

Få vist PHP fejl i browseren

php_value display_errors On

php_value error_reporting 2047

Linje 2 viser alle fejl; både Warnings, Errors, Notices osv. Læs mere om error repporting på www.php.net

 

Enable register_global on

php_value register_globals on (fra off)

 

Egne fejlsider

ErrorDocument 404 /404.html

 

For at få sat dansk tid

setlocale(LC_ALL, ‘dk_DK’);

 

.htaccess generator

Her kan du se en side der giver dig mulighed for at generere forskellige elementer af din .htaccess fil automatisk

http://www.htaccesstools.com/

 

Standard .htaccess

DanDomain opretter som standard en .htaccess fil. Denne ser som standard således ud, hvis du får brug for at genskabe den:
HUSK at tilrette domæne og “brugernavn” til dit domæne og brugernavn.

# -FrontPage-
IndexIgnore .htaccess */.??* *~ *# */HEADER* */README* */_vti*

order deny,allow
deny from all
allow from all

order deny,allow
deny from all

AuthName www.deres-domæne.dk
AuthUserFile /home/brugernavn/www/_vti_pvt/service.pwd
AuthGroupFile /home/brugernavn/www/_vti_pvt/service.grp