Android Opsætning af IMAP på nyere androidenheder

1 – Find og åben Indstillinger fra Appmenuen.

Gå til Sky & Konti

2 – Vælg Konti

3 – Du præsenteres nu for et vindue med forskellige konti muligheder – Klik på Tilføj Konto og herefter Personlig(IMAP)

Indtast din e-mail og dit password.

4 – Indstillinger for indgående server:

Indtast følgende:

Brugernavn: email@ditdomæne.dk

Password: Passwordet til din e-mailkonto

Server: www.webexchange.nu

 

4 – Indstillinger for udgående server:

Kræv login skal være slået til

Derefter indtast følgende:

Brugernavn: email@ditdomæne.dk

Password: Passwordet til din e-mailkonto

Server: smtp.webexchange.nu
Hvis den ikke selv finder indstillingerne så skal udgående port være 587 og SSL/TLS skal være slået til

 

Din IMAP er nu klar til brug i Android. 

 

Bemærk!

Bruger du Microsoft’s egen Outlook app skal dine servere være angivet som følgende

Indgående server:
www.webexchange.nu:993
Udgående server:
smtp.webexchange.nu:587
og SSL/TLS skal være slået til