Android : Mail app opsætning

Mailcluster opsætning for mail app på android

Tryk på dit indstillinger ikon (dette vil se forskelligt ud i forhold til hvad slags android telefon du har)

 

Under indstillinger gå til punktet “Konti & synkronisering”

 

Tryk nu på din personlige konti
(her vist som IMAP konti)

Nu vil du få en konto oversigt dine personlige konti
– Tryk her på Kontoindstillinger

 

Så vil du skulle trykke på din mailcluster konti

Så vil du få vinduet frem med indstillingerne for kontien
– Tryk her på “indgående indstillinger

 

Nu under indgående server indstillinger, vil du så skulle opdatere følgende
under Server skal der stå
post.dandomain.dk
Port
143

Tryk på Udfør

 

Tilbage under indstillingerne
tryk nu på “Udgående indstillinger

 

Nu under udgående indstillinger, skal ændres til følgende
Udgående SMTP-server:
asmtp.dandomain.dk
Port:
587

Tryk på Udfør