Tildel / ændre mapperettigheder.

  1. I menu’en til venstre klikkes på “Rettigheder”.
  2. Vælg mappen, hvis rettigheder der skal ændres.
  3. Tildel eller ændre mapperettighederne.
  4. Klik på “Gem” for at gemme ændringerne.
  5. Ændringerne er nu gemt.