Søg i klientloggen

Ofte modtager man en backup rapport med mangelfulde fejlbeskrivelser. Da DanDomain ikke kan se mere end kunderne, udfra backup rapporten, er det en god idé at kigge nærmere på Backup Klientens interne log system.

  1. Et eksempel på en fejlrapport med for lidt information, kan ses nedenfor ved den røde pil:
  2. Åbn Backup Klienten (OBM) og log ind.
  3. Vælg “Backup Log” på forsiden af Backup klienten
  4. Vælg det ønskede backup sæt (Pil 1)
  5. Vælg den backup log, som sag drejer sig om (Pil 2)
  6. Lokalisér fejlen (Pil 3)
  7. Hvis der står noget i den lokale log, vil DanDomain meget gerne vide det. Så meget information som muligt, vil gøre fejlsøgningen og fejlretningen lettere for alle parter.

Informationen, som fx vist ovenfor, kan sendes til support@dandomain.dk som kopieret tekst eller screenshot
(Hjælp til screenshots finder man her: Link)