Væk dit netværksdrev

Når man tager backup af data på et netværksdrev, er det en god idé at bruge funktionen “Før Backup Kommando”. Dette funktion gør det muligt, at vække et netværksdrev, som måske er gået i dvale, hvis backuppen kører midt om natten. Gøres dette ikke kan klienten opgive at få adgang til netværks data, da svartiden kan blive for høj, hvis ikke drevet er aktivt.

 1. Start med at åbne din Backup klient.
 2. Klik på “Backup indstillinger” på startsiden.
 3. Vælg dit backupsæt og klik på “Kommando linje værktøj” i venstre side.
 4. Typisk vil man fokusere på “Før-backup“. Da det oftest er inden backup’en, at man fx. vil vække et netværksdrev.
 5. Tryk på “Tilføj“.
 6. Vælg en mappe, som enten indeholder en bat-fil, du vil eksekvere inden backup’en, eller en mappe som ligger på netværksdrevet.
 7. Her skal man enten angive en “Kommando” (DOS-baseret) eller i “Arbejdsmappe” henvise til en BAT-fil, der udfører den ønskede procedure. (Eksempel følger under billedet. Bemærk dog, at DanDomain ikke kan supportere kommandoer eller bat-filer)

Kommando – man kan fx. skrive:

  • dir y:” – dette eksempel gennemser mapperne på netværksdrevet (blot for at vække drevet) “Y:” er vores eksempel på drevbogstavet, som er knyttet til netværksdrevet.
  • ping 192.168.1.150” – her “hilser” man på computeren, hvorpå netværksdrevet ligger. IP adressen er igen et eksempel. Du skal selv indtaste din egen lokale IP adresse.