Oprettelse af backupsæt

1 – Nu vil der skulle trykkes på “Backup-sæt” for at kunne vælge hvad der skal tages backup af.

 

2 – Så skal der angives navnet eller noten på dit første fil backup-sæt

 

3 – Vælg nu hvilke mapper der skal indgå i dit fil backup-sæt.
Hvis du ønsker at tage backup af nogle særlige mapper der ikke fremgår i oversigten, skal du trykke i bunden, på “Jeg vil gerne vælge de filer…..”
så vil du kunne vælge yderligere blandt dit indhold på computeren der skal tages backup af.

 

4 – Opsæt tidsplan for hvornår din backup automatisk skal gennemføres.
Som standard vil den køre dagligt kl. 20.00, hvilket dog redigeres helt efter eget ønske

 

5 – Nu vil der skulle vælges en destination vor backup’en skal placeres
– Tryk her på “Tilføj ny lagerpladsdestination….”

 

6 – Nu vil programmet spørge til placeringen der skal vælges, og her skal der bruges
– Navn angives
– Lager her vælges AhsayCBS

Så vil det kommer til at se sådan ud

 

7 – Så vil der spørges om “Open Direct” Denne skal ikke aktiveres, da dine data så ikke vil være krypteret længere.

 

8 – Vælg hvilken krypteringsnøgle du ønsker at bruge. Hvis du vælger standard vil din krypteringsnøglen blive den samme som adgangskode til din backup.
Bemærk at krypteringsnøglen til dette backup-sæt ikke ændres hvis adgangskoden ændres til dit login i programmet.

Nu vil du kunne få din krypteringsnøgle ud til dette backupsæt, denne ska gemmes som der bliver angivet for uden denne kan du ikke gå genskabt data.

 

Her er det vigtigt at du gemmer denne nøgle et sikkert sted så du har den. Den skal nemlig bruges for at kunne genskabe dine backup data.
Nøglen er ikke en vi kan se og uden den kan vi ikke hjælpe med at genskabe data hvis uheldet er ude.

 

9 – Så vil du skulle godkende at det kan køres på computeren

Oprettelsen af dit fil backupsæt er nu gennemført.
Hvis du blot lukker klienten og gemmer indstillingerne, vil klienten automatisk gennemføre en backup ud fra den angivne tidsplan.

For at starte en manuel backup, skal du blot trykke “Backup” den øverst til venstre knap, lige når programmet er startet og tykke på det backupsæt navn der skal køres.