Retur værdier

Når man integrerer eksterne systemer op mod DWI modtages efter endt processering af kaldet til DWI, returværdier for kaldet til DWI webservicen. Disse fordelt på forskellige tabeller er opstillet skematisk nedenfor, med tabelnavn og returværdier respektivt.

DWIProductVariantGroup Beskrivelse
GroupName Navn på gruppen af varianter
LanguageID Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
Generelt:

 • Opretter eller sletter variantgrupper

 

DWIProductVariantGroupRelation Beskrivelse
GroupName Navn på gruppen af varianter
LanguageID Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
ProductNumber Varenummer på den vare der skal oprettes relationen til gruppen med
Generelt:

 • Opretter relation mellem en variantgruppe og et produkt.

 

DWIVariantRelation Beskrivelse
GroupName Navn på gruppen af varianter
LanguageID Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
VariantName Navnet på varianten
Generelt:

 • Groupname og languageID  bruges til at finde variantgruppen. Det vil sige at variantgruppen skal være oprettet.
  Produktnummeret bruges til at identificere produktet. Dette skal også være oprettet. Hvis begge er til stede udfører metoden to forskellige handlinger:

  • 1. Hvis productnumber er angivet og simplevariant er sat til “true” (1) så er varianten deaktiveret.

   • ProdtSimpleVariantDisabled (1)

  • 2.  Hvis productnumber er angivet og simplevariant ikke er sat til “true” så vil der blive oprettet avanceret variant.

   • ProuductVariantRelation (2)

 

DWIProductVariant Beskrivelse
GroupName Navn på gruppen af varianter
LanguageID Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
VariantName Navnet på varianten
Generelt:

 • Opretter/sletter relation mellem variant og variantgruppe

 

DWIProductRelated Beskrivelse
ProductNumber Navn på gruppen af varianter
ProductRelNumber Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
Generelt:

 • Opretter / sletter relation mellem to produkter

 

DWICustomerGroup Beskrivelse
GroupNumber Navn på gruppen af varianter
LanguageID Sprog id hvor variantgruppen eksisterer
Generelt:

 • Opretter / sletter en kundegruppe

 • Ved sletning bliver de tilhørende kundereferencer opdateret med null.

 • hvis isdefault er sat vil eksisterende records i tabellen nulstilles (ikke default)

Generelt for alle kald til ovenstående via DWI webservice, returneres et resultat (dataset) med ovennævnte parametre som bruges til at slette i den lokale tabel efter handlingen er udført.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x