Hvad er DWI

DanDomain WebShop Integration (DWI) er et program der gør det muligt automatisk at overføre data mellem en DanDomain WebShop og et lokalt økonomisystem (ERP).

Figur 1.

DWI udveksler data med en Access database via ODBC.  DWI  kopierer data til og fra denne database ved hjælp af skyggetabeller og synkroniserer derved med DanDomain Webshop.

Skyggetabellerne indeholder de ændringer der skal ske i DanDomain Webshop, disse overføres så til shoppen. DanDomain Webshop og det tilkoblede system er så hele tiden up-to-date, i forhold til hinanden. Omvendt kan shoppen overføre nye ordrer/kunder til en skyggetabel, og disse kan så hentes ind i det lokale system. (se figur 2)

 

Med DWI vil din WebShop automatisk være synkroniseret med dit lokale økonomisystem, 24 timer i døgnet.

Oprettelse af ordrer og nye kunder flyttes automatisk til dit ERP system samtidigt med, at oprettelse og ændringer til varer og priser mv. automatisk overføres.

Som standard er databasen bygget omkring en Access database, men der er også mulighed for at anvende andre databaser, dog skal man selv bygge disse. Forudsætningen er blot, at en sådan database har ODBC understøttelse

Der kan købes adgang til integration med DanDomain på ned til et 1 min. interval.

Figur 2.

DWI klienten skal installeres på din computer, hvor f.eks. dit ERP system er placeret. Ved start af DWI klienten vil der blive udvekslet data mellem en lokal database og WebShoppen, og denne proces vil automatisk køre i det interval, der er købt adgang til.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x