Generelt

DWI klienten åbnes via ikonet på skrivebordet, eller ved at vælge den i startmenuen under Programmer –> DanDomain –> DanDomain Web Integration –> DWI.

Vinduet der åbnes, ser ud som herunder og er forklaret under billedet:

 

1: Topmenu Her er mulighed for at reloade  servicen (funktionen anbefales brugt hver gang man har lavet ændringer i indstillingerne i klienten), installere en ny/ekstra service, vælge hvilken service der arbejdes med, samt information om versionsnummer mm for DWI klienten.
2: Beskrivelse I beskrivelsesfeltet er angivet en kort beskrivelse af den side der aktuelt vises i hovedvinduet (3)
3: Hovedvindue Her vises aktuelle informationer under Current Status fanebladet. Vælges andre faneblade, gives der mulighed for specialtilpasning og opsætning af DWI klienten. Hvert enkelt faneblad er beskrevet nærmere i hjælpens efterfølgende punkter.
4: Info om service Her kan ses om servicen kører, samt hvilken service der er den valgte/aktive.
5: Start/Stop og Gem (Save) og fortryd (Cancel) kontroller Her startes og stoppes DWI servicen. Bemærk at man ikke kan gennemtvinge en start, forstået på den måde at hvis man har en DWI med 30 minutters opdateringsinterval, kan man ikke efter feks. 10 minutter gennemtvinge en opdatering ved at stoppe og starte servicen. Så vil servicen automatisk vente 20 minutter yderligere inden næste kørsel.

Når andre faneblade vises, erstattes disse to knapper af Save / Cancel i stedet.

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x