Web Service Config

Under Web service config indstilles de ting der har med selve web servicen at gøre. Det i følgende to undersektioner:

  1. Fanebladet Service URL
  2. Fanebladet License Key

Fanebladet Service URL:

Navn: Beskrivelse:
Service URL: Adresse på webservicen er standard http://dwi01.dandomain.dk/shop5/2.0/dwiwebservice.asmx, og bør under normale omstændigheder aldrig ændres.

Fanebladet License key:

Navn: Beskrivelse:
License Key: Her tastes licensnøglen der er oplyst af DanDomain.