Current Status

Fanebladet Current Status giver overblik over, hvordan DWI servicen kører, og aktuel status:

Navn: Beskrivelse:
Current Status of service scheduler: Viser aktuel status. Man kan se om servicen i dette øjeblik er forbundet til web servicen. Der vil åbnes forbindelse ved hver kørsel, hvorefter forbindelsen lukkes igen.
Service scheduler last action time: Viser hvornår servicen sidst har kørt.
Update interval (minutes): Viser opdateringsintervallet der køres med. Kontakt DanDomain for ændring af dette.
Service current action: Beskrivelse af hvad servicen laver i øjeblikket.
Items to send with current action: Antal enheder der bliver opdateret.
Status of the current action: Vises status på igangværende operation.
Current type of transfer: Viser hvad der i øjeblikket overføres.
Next runtime: Viser tid for næste kørsel.

 


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x