DWI Config

På fanebladet DWI Config kan man opsætte sin database, vælge hvilke tabeller og felter der skal overføres og opsætte logfiler. DWI Config er opdelt i 4 undersektioner:

  1. Fanebladet Database
  2. Fanebladet Tables
  3. Fanebladet Fields
  4. Fanebladet Log

Fanebladet Database:

Navn: Beskrivelse:
Table prefix (myprefixDWIProduct): Giver mulighed for at tilføje et prefix til de forud definerede tabelnavne.
Max items per job: Bestemmer det maksimalt antal enheder der overføres per tabel per kørsel.

Default er 250, max er 5000

Delimiter for decimal numbers: Bestemmer decimal separator.
Connection string (DSN): Her bestemmes et navn/alias for stien til databasen, som den optræder i Data sources (ODBC) toolet på computeren.
DateTime field format: Bestemmer hvordan datofeltet er formateret.
Boolean field as integer: Hvis aktiveret, vil boolean felter (falsk/sandt) blive behandlet som tekst felter (0/1)
Use MS SQL: Bruges hvis man benytter en egen MS SQL database, i stedet for den normale Access database.

Hjælp til integrationen kan downloades HER

BEMÆRK:
For DWI klient versioner op til og med 2.0.5.4, kan MS SQL kun benyttes til at overføre ordrer fra shop til database. Resten foregår stadig via access databasen.

Fra og med DWI klient version 2.0.5.5 kan MS SQL benyttes til alle de samme tabeller som den almindelige access database.

Dandomain supporterer ikke brug af anden database end den medfølgende Access database.

SQL connection string: Forbindelses-strengen til den egne MS SQL, hvis denne er aktiveret under Use MS SQL.

 

Fanebladet Tables:

Navn: Beskrivelse:
Include these tables when updating Alle tabeller der her er markeret, opdateres ved næste kørsel af servicen
Auto delete not updated rows Hvis en linje fejler, og ikke overføres korrekt fra shop til DWI, eller fra DWI til ERP system, vil den som standard ikke blive slettet fra databasen. Ønsker man fejlede linjer slettet fra databasen efter hver kørsel, aktiveres dette felt.

 

Fanebladet Fields:

Navn: Beskrivelse:
Select table: Her vælges den tabel, hvis enkelte felter man ønsker at vise / ændre. Felter i en given tabel der ikke er “vinget af”, vil ikke blive opdateret.

 

Fanebladet Log:

Navn: Beskrivelse:
Log errors to Event Log: Normalt logger DWI klienten i Windows Event Log hver gang den startes og stoppes. Ønskes eventuelle fejl logget i denne, skal dette felt aktiveres.

Event loggen i Windows XP kan findes ved at klikke Start –> Run –> og så skrive eventvwr.msc

I Vista klikkes der Start –> Og der skrives eventvwr.msc i søgefeltet

Eventuelle fejlkoder er beskrevet HER

Log file path: Her kan vælges at få lavet en logfil med alt log-info i en egen defineret tekstfil. Ønskes det ikke, beholdes feltet blankt. Denne er uafhængig af feltet Log errors to Event Log.

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x