Indtastningsside (Secure Tunnel)

På indtastningssiden taster kunden kortnummer og udløbsmåned/udløbsår.

For at føre kunden til indtastningssiden laves en viderestilling til: https://pay.dandomain.dk/proxy.aspx

 

Parameter Beskrivelse
MerchantNumber (krævet) Merchantnummer tildelt af PBS
SessionID Kan overføre sessions id til SecureCapture.asp for at videreføre en aktuel session til betalingsserveren, så eventuelle sessions variabler ikke mistes.

Sessions id kan kode mæssigt hentes fra server variablen ”HTTP_COOKIE” – Request.ServerVariables[”HTTP_COOKIE”]

TunnelURL

 

URL som skal sikres. (Hvis denne er angivet tager den prioritet over den der er angivet i administrationen.)
Amount Beløb som hæves. Bemærk, decimal separatoren er altid , (komma)
OrderID Butikkens ID nr. for ordren (maks. 20 tegn)
CurrencyID Valutakode (ISO4217). Koden er 208 for DKK.
AddFormPostVars Gør det muligt, at lave en POST til securetunnel. Securetunnel vil så, hvis denne parameter er sat (AddFormPostVars=1) omdanne disse POST variabler og tilføje dem til GET requestet den laver til adressen specificeret i tunnelurl
Port Kan angives på OKStatusUrl og FailStatusUrl.

fx. <input type=”hidden” name=”port” value=”8080″> vil denne blive brugt både på OKStatusUrl og FailStatusUrl.

Denne kan derfor med fordel benyttes til integrering med eksterne systemer. Også selvom server for modtagelse af statuskaldene bruger anden port end standard port 80

Følgende variabler kan benyttes.

%%MerchantNumber%% MerchantNumber
%%Amount%% Beløbet som hæves. Bemærk, decimal separatoren er altid , (komma)
%%OrderID%% OrderID
%%CurrencyID%% CurrencyID

Vigtigt:

 1. Stier til billeder og andre elementer der skal vises sammen med betalingssiden, SKAL være relative, og ikke absolutte.
  Eksempel på absolut sti: http://www.minshop.dk/images/bundgrafik.jpg
  Eksempel på relativ sti: /images/bundgrafik.jpg
  Eneste undtagelse gælder flash filer. Disse skal, for at vises i alle browsertyper, altid linkes til via absolutte links.
 2. Billeder og andre elementer må ikke indeholde Æ, Ø eller Å i filnavn, samt mellemrum
 3. Inkluderes egne styles, eller stylesheets, skal URL’er angivet i stylesheet være quoted korrekt (Via tegnet: ‘ ).
  Eksempel ses herunder:
  Forkert: body {background-image:url(paper.gif)}
  Rigtigt: body {background-image:url(‘paper.gif’)}
  Brug af background i css: skal have denne form: background-image:url(’’)