Betalingsvindue

I betalingsvinduet indtaster kunden sine kreditkortinformationer.
For at bruge det nye betalingsvindue skal du designe en formular, som poster til det nye betalingsvindue : https://pay.dandomain.dk/paymentwindow/v2

Eksempel på en formular, der indeholder de parametre, du som minimum skal poste er:

Parameter Beskrivelse Forventet værdi Påkrævet
MerchantNumber (krævet) Merchantnummer tildelt af Nets String Ja
Amount Beløb som hæves. Bemærk, decimal separatoren er altid , (komma) Number
(brug , som kommaseperator)
Ja
OrderID Butikkens ID nr. for ordren (maks. 20 tegn) String Ja
CurrencyID Valutakode (ISO4217).
Koden er 208 for DKK.
Num part
ISO 4217
Ja
OkUrl String
FailUrl String
OkStatusUrl String
MerchantName Forretningsnavn – vises i toppen af betalingsvinduet  String
MerchantAddress Forretningsadresse – vises i toppen af betalingsvinduet  String
Checksum MD5 hash

“OrderID+Amount +ChecksumSecretKey+CurrencyID”

Kun hvis merchant har specificeret en ’secret key’
CardTypeId Kommasepareret liste af tilladte korttyper
Language Sproget, betalingsvinduet vises i.
Default er dansk.
Valgmuligheder:
”da-dk” for dansk
“en-us” for engelsk
“sv-SE” for svensk
“de-DE” for tysk
“fi-FI” for finsk
“nn-No” for norsk
“fr-FR” for fransk
LoadBalancerRealIP IP adressen er kun påkrævet, hvis OkStatusUrl forespørgslen skal indeholde en specifik IP sammen med DNS navnet.
Force3D Tving 3D secure på alle transaktioner “1” – for at tvinge 3D secure
Lad den være tom, for auto securepay
MerchantTitle String Kun til Force3D
MerchantUrl String Kun til Force3D
RecurringPayment Tilbagevendende betalinger, såsom et abonnement “1” – hvis
RecurringCustNumber String
Kun til recurring
RecurringDays Int
RecurringMonths Int
InstantCapture “1”
SessionID Kan overføre sessions id til SecureCapture.asp for at videreføre en aktuel session til betalingsserveren, så eventuelle sessions variabler ikke mistes.

Sessions id kan kode mæssigt hentes fra server variablen ”HTTP_COOKIE” – Request.ServerVariables[”HTTP_COOKIE”]

AddFormPostVars Gør det muligt, at lave en POST til securetunnel. Securetunnel vil så, hvis denne parameter er sat (AddFormPostVars=1) omdanne disse POST variabler og tilføje dem til GET requestet den laver til adressen specificeret i tunnelurl
Port Kan angives på OKStatusUrl og FailStatusUrl.

fx. <input type=”hidden” name=”port” value=”8080″> vil denne blive brugt både på OKStatusUrl og FailStatusUrl.

Denne kan derfor med fordel benyttes til integrering med eksterne systemer. Også selvom server for modtagelse af statuskaldene bruger anden port end standard port 80

Følgende variabler kan benyttes.

%%MerchantNumber%% MerchantNumber
%%Amount%% Beløbet som hæves. Bemærk, decimal separatoren er altid , (komma)
%%OrderID%% OrderID
%%CurrencyID%% CurrencyID