Hvad er DNS, URL, Cname, A, MX, SPF etc.?

DNS er en forkortelse for Domain Name System eller Domain Name Service. DNS systemet oversætter domænenavne til internettets IP-adresser via såkaldte navneservere som så sender dig hen til den rigtige server hvor hjemmesiden ligger på, så du får hjemmesiden at se.

En DNS-record er indeholder forskellige typer records. Nedenfor er en lille liste af nogle af dem.

A-record (A) (IPv4)
A-record (AAAA) (IPv6)
CNAME (Alias)
NS-record
SRV-record
MX-record (Mail)
TXT-record (Tekst)
SPF-record (Struktur)
MS-record
DKIM-record

Se en komplet liste over DNS-records på wikipedia

A-record (A)

Med en A-record kan man pege sit domæne på en server (IP adresse). Med en a-record vil man eksempelvis kunne pege sit domæne navn på en IP adresse ( dandomain.dk er et domæne ).

Denne type record kan blive brugt i mange sammenhænge, men bliver uden tvivl mest brugt til at pege et hjemmeside navn ( domæne ) på den server, hvor en hjemmeside befinder sig.

IPv6 A-record (AAAA)

En IPv6 A-record vil i praksis være det fuldstændigt samme som en traditionel A-record, med den ene forskel, at denne skal benyttes hvis man ville skulle pege på en IPv6 adresse som er en nyere protokol type.

CNAME (Alias)

Et Alias ( Canonical Name record ) gør det muligt at pege et sub-domæne til et domæne navn, eksempelvis www.dandomain.dk til dandomain.dk ( dandomain.dk er et domæne og www.dandomain.dk er et sub-domæne ) . Det skal ikke værende et sub-domæne men kan være et helt andet domæne navn, eksempelvis emailmanager.dandomain.dk til emailmanager.dk. Læs mere om cname på wikipedia.

E-Post (MX)

En MX record er den record, der fortæller hvilken server, der står for al e-mail trafik på det pågældende domæne.

Skrives der en e-mail til kontakt@dandomain.dk, vil den afsendende e-mail server se efter MX recorden på dandomain.dk, for at finde hvilken postserver den skal levere meddelesen til. En MX record bestemmer derfor, hvor en mail bliver leveret til.

En MX record skal pege på enten en A-record, AAAA-record eller et sub-domæne.

Det er en god idé (og normalt) at have flere mx records, med hver deres prioritet, i tilfælde af at en skulle være utilgængelig vil der stadig kunne kommunikeres med en af de andre. Prioritet bestemmer rækkefølgen en mail vil blive forsøgt leveret i, for eksempel 10 vil blive forsøgt før 20.

NS – Subdomæner eksplicit.

Denne record anvendes i få tilfælde og kan anvendes til at angive andre navne servere for et sub-domæne.

URL-forward

URL-forward bruges til at vidresende besøgende fra ét domæne eller subdomæne til f.eks. et specifik underside eller subdomæne. F.eks. hvis man indtaster “www.dandomainsupport.dk” ledes man over på “www.dandomain.dk/support” og besøgende bliver herfor sendt til den rette side.

Server (SRV)

SRV recorden en en mere “avanceret” record. Denne record gør det muligt for mere dybdeliggende systemer at hente systemspecifikke oplysninger som: Service type, Protokol type og portnummer fra et centraliseret sted, så som sit domæne navn. Dette ses typisk benyttet når der er tale om større systemer som bliver outsourcet, med udgangspunkt i kundens domænenavn. Læs mere om SRV records.

Tekst (TXT)

Tekst record typen gør det muligt at trække på egen definerede værdier. Den bliver typisk brugt til autorisation af sit domæne (Bevis på ejerskab) som eksempelvis til Office 365, samt til SPF records som du kan læse mere om her.

SPF Struktur (SPF)

Denne record type er egentligt det samme som en TXT record, det er også sådan den vil blive opfattet af andre systemer. Den bliver mest benyttet af mail systemer til validering. Du kan læse mere om dette HER.

Vært info (HINFO)

Denne record gør det muligt at lave informations records; Så som et servernavn/model eller lignende.

MS record

Hvis du er Microsoft Office 365 bruger, vil du garanteret støde på en besked om at du skal opsætte en MS= record. Recordens eneste formål, er at bekræfte dit ejerskab af dit domæne overfor microsoft. MS skal opsættes som en TXT record, på samme måde som eksempelvis en SPF record.

Reverse DNS / PTR

Dette er en meget kompliceret record men det korte af det lange er; Hvor en A-record er et domænenavn som peger på en IP-adresse, er en PTR-record en IP-adresse der peger på et domæne. Dette betyder samtidigt at denne record skal opsætte på ejeren af den IP-adresse du ønsker peget. Hvis dit produkt er hosted hos DanDomain, er  PTR-records sat op som standard.

DKIM

DKIM kan bruges til at validere på flere forskellige ting for domænet, så som email. Valideringen ville ske via udbyderen af email løsningen. DKIM kan opsættes på DanDomain i flere tilfælde, har du brug for at få opsat til DKIM i en sammenhæng, så tag endelig fat i DanDomain support. Så vil der kunne blive undersøgt om det kan opsættes på den måde det er ønsket.

Sub-domæne, domæne og TLD

Et sub-domæne betyder under-domæne. www.dandomain.dk er et sub-domæne til dandomain.dk. Se nedenstående forklaring:

www.dandomain.dk

www er et sub-domæne
dandomain er et domæne
dk er top level domæne ( også kendt som et TLD )

IP-adresse

En IP-adresse er en talkombination, som er enheder på et netværk har og bruges ved kommunikation enhederne imellem. Læs evt. mere HER