Overdragelse af .dk domæne på forhandlerhåndtering?

Hvis du ønsker at overdrage dit .dk domæne kan du gøre dette via overdragelse i dit kundecenter.

1 – Log ind i dit kundecenter på https://kundecenter.dandomain.dk med dit kundenummer (DDxxxxxxxxxxx) og tilhørende adgangskode.

2 – Nu inde i dit kundecenter skulle du være under “Mine produkter”
– Derefter tryk på “Gå til produkt” på det domæne du skal lave en overdragelse for

 

3 – Når du er inde på det ønskede domæne
– Til venstre i den mørke boks kan du nu vælge “Domæneoverdragelse

 


Nu under Domæneoverdragelse i menuen, kan der overdrage via én ud af to følgende metoder.

Punkt Nummer 1 – Overdrag til Punktum dk-handle.
Det Punktum dk-handle, som du gerne vil overdrage domænet til, skal være tilknyttet Dandomain (dvs det skal være et handle der er under forhandlerhåndtering ved Dandomain).

Eller
Punkt Nummer 2 – Via stamdata på den person eller virksomhed du gerne vil overdrage til. Sørg for, at du tjekker alle de indtastede informationer grundigt inden du starter overdragelsen. Der oprettes et ny Punktum dk handle på Dandomain’s Punktum dk konto.
Den nye ejer vil efterfølgende skulle gennemføre en MitID kontrol hos Punktum dk.