Windows Media Player og Flash Player

Sådan indsættes en Windows Media Video fil i DanDomain shoppen:

Indsæt følgende i det respektive kodefelt og ret variablerne til. Alle variabler som kan/bør rettes i er skrevet med fed skrift.

<OBJECT ID=”MediaPlayer” WIDTH=”192″ HEIGHT=”190″ CLASSID=”CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″ STANDBY=”Henter Windows Media Player komponenter…” TYPE=”application/x-oleobject”>

<PARAM NAME =”FileName” VALUE=”videofilename.wmv“>

<PARAM NAME =”Autostart” VALUE=”false“>

<PARAM NAME =”ShowControls” VALUE=”true“>

<PARAM NAME =”ShowStatusBar” value=”false“>

<PARAM NAME =”ShowDisplay” VALUE=”false“>

<EMBED TYPE=”application/x-mplayer2” SRC=”videofilename.wmv” NAME=”MediaPlayer”

WIDTH=”192″ HEIGHT=”190″ ShowControls=”1″ ShowStatusBar=”0″ ShowDisplay=”0″ autostart=”0″>

</EMBED></OBJECT>

Autostart

Hvis sat til True / 1, Vil videoen starte med det samme. Ellers vil den starte, når brugeren trykker på Play. BEMÆRK! At hvis Autostart er slået til kan der forekomme fejl hvor der kan forekomme ekko på lyden.

ShowControls

Hvis sat til True / 1, vil videoens kontrolpanel blive vist (Play, Stop, Pause, osv.). Hvis sat til False / 0, vil kontrolpanelet være usynligt og brugeren kan ikke kontrollere afspilningen overhovedet. Selvfølgelig er du i dette eksempel nød til at have autostart da der ellers ikke ville være nogen made for brugeren at starte afspilningen.

ShowStatusBar

Hvis sat til True / 1, bliver status linjen vist. Dette inkluderer hvor meget der er blevet gemt I bufferen og filens status. At vise status linjen er en god idé så brugerne kan se hvor lang tid de skal vente.

ShowDisplay

Hvis sat til True / 1, Viser Info så som Fil navn.

CLASSID

Variablen bestemmer, hvilken version af Windows Media Player som skal bruges til at afspille filen. For maksimum kompatibilitet anbefales det at lade den stå til den nuværende version 7, da den er fuldt kompatibel med alle nyere versioner af Windows Media Player.

 

Sådan indsætter man en Flash Video fil i DanDomain shoppen:

Indsættelse af flash er beskrevet nærmere HER