Understøtter shoppen Frontpage ?

Nej, shoppen understøtter ikke Frontpage. Det vil sige, at man ikke kan redigere sider online eller uploade med Frontpage.

Dette betyder IKKE at man ikke kan bruge Microsoft Frontpage til at lave yderligere sider til din hjemmeside i, du kan bare ikke bruge de specielle Frontpage funktioner, såsom tæller, online redigering, formularer mv. som kræver webhotel med Frontpage udvidelse (Server Extensions).

ønsker man at uploade egne hjemmesider skal man benytte et ftp program. Du kan læse mere i Dandomains FTP Guide