Fanebladet Beskrivelse

Her tilknyttes alle beskrivelser og søgeord mm. til varen.
Dandomain shoppen har fra start WYSIWYG editor på beskrivelsesfelterne. Dette kan slå til og fra under Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Produkter og er beskrevet nærmere i bunden af siden. Billeder på denne side er af beskrivelsesfelterne MED WYSIWYG.

Kort beskrivelse vises på varelisten, hvis dette er valgt under Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Produkter:

5226-kortbeskrivelse

Lang beskrivelse vises på varekortet. Er der ikke tilknyttet nogen lang beskrivelse, vises der på varekortet i stedet den korte beskrivelse:

5226-langbeskrivelse01

Lang Beskrivelse 2 vises på varekortet, hvis dette er aktiveret under Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet produkter:

5226-langbeskrivelse02

Søgeord / Metatag søgeord (Meta Keywords)

giver mulighed for at tilknytte søgeord til varen. Disse medtages når der søges i forretningen via det indbyggede søgefelt. Alle søgeord udskrives samtidig som Metatag søgeord til brug for søgemaskiner:

5226-søgeord01

Metatag beskrivelse kan bruges til at tilknytte en beskrivelse til produktet til brug for søgemaskiner. I beskrivelsen kan man samtidig indsætte 3 forskellige variabler, som erstattes af produktets reelle informationer:

  • [[ProductPrice]] = Erstattes af produktets pris
  • [[ProductName]] = Erstattes af varenavnet
  • [[ProductNumber]] = Erstattes af varenummeret

5226-metatag01

Title Tag (Produkttitel) benyttes hvis man på det specifikke produkt ønsker at bestemme, hvad der skal stå i browserens titellinje på varekortet (Det der på engelsk hedder “Title Tag”). Er feltet tomt, udskrives den for shoppen gældende standard i stedet, bestemt under Opsætning –> Sprog:

FaneBeskrivelseTitletag

titletag

I Title tag kan man, ligesom i Metatag beskrivelsen, indsætte de sammen 3 variabler, som erstattes af produktets reelle informationer:

  • [[ProductPrice]] = Erstattes af produktets pris
  • [[ProductName]] = Erstattes af varenavnet
  • [[ProductNumber]] = Erstattes af varenummeret

WYSIWYG Editor

Editoren hjælper med at danne HTML koden der viser tekst, billeder m.v. på shoppen.
Der er mange funktioner, og skemaet neden for vil beskrive kernefunktionen af hver enkelt.

Bemærk: Editoren virker dynamisk, og vil sammensætte HTML koden i den rækkefølge som den bliver befalet.
Dette kan skabe kodefejl, og opleves der problemer anbefales det at man bruger indsæt uden formatering funktionen, eller kopierer teksten fra eksempelvis notesblok for at alt kodeformatering er fjernet. For at nulstille et dokument helt, skal der trykkes på “Kilde”, og slette alt indhold her.

Bemærk: HTML kode er statisk, og kan læses forskelligt af forskellige browsere, hvilket kan give forskel i visning af skrifttype, element placering m.v.

indsaet-variabel-knap Indsæt variabel: Vises hvor det er muligt at indsætte variabler, eksempelvis under produktgruppe beskrivelse, eller egne sider
skabeloner-knap Skabeloner: Vises hvor det er muligt at indsætte en forlavet skabelon, eksempelvis under design –> emailskabeloner
klip-knap klip: Fjerner de markerede elementer
kopier-knap Kopier: Kopierer de markerede elementer
indsaet-knap Indsæt: Indsætter elementer der er kopierede, eller klippet
indsaet-uformateret-knap Indsæt tekst: Fjerner alt formatering. Anbefales at bruge hvis der er kopieret indhold fra andre hjemmesider eller systemer
indsaet-fra-word-knap Indsæt fra word: Åbner et vindue, hvor der kan kopieres tekst fra word ind. Funktionen vil herefter fjerne elemeneter og kode fra word, der ikke egner sig til visning på en webside
fortryd-knap Fortryd
anuller-fortryd-knap Anullér fortryd
bold-knap Bold: Laver markeret tekst fed
kursiv-knap Inverted: Laver markeret tekst kursiv
gennemstreg-knap Striked: Gennemstreger markeret tekst
fjern-formatering-knap Fjern formatering fra markeret tekst
lav-talopstilling-knap Opsætter markerede linjer i en talopstilling

Eksempel-paa-talopstilling

lav-punktopstilling-knap Opsætter markerede linjer i en punktopstilling

lav-punktopstilling-eksempel

formindst-indrykning-knap Formindsk indrykning
foroeg-indrykning-knap Forøg indrykning

indrykning-eksempel

venstrestillet-knap Venstrestil markeret tekst
centreret-knap Centrer markeret tekst
hoejre-stillet-knap Højrestil markeret tekst
lige-margener-knap Lav lige margener på markeret tekst
vis-kilde-knap Kilde: Viser indholdets HTML kode, og giver mulighed for at rette og indsætte egne koder

vis-kilde-eksempel

egenskaber-for-dokument-knap Egenskaber for dokument: Sætter overordnede indstillinger for indholdet, eksempelvis titel, marginer og baggrundsbillede
Eksempel:
indsaet-billede-knap Indsæt billede: Åbner egenskaber for billede, der giver mulighed  for at indsætte et billede på siden. Billedet vælges fra mediearkivet ved at trykke på “gennemse…” knappen

indsaet-billede-eksempel

indsaet-tabel-knap Indsæt tabel: Åbner egenskaber for tabel, der giver mulighed for at indsætte en tabel på siden. Tabellen indsættes ved at vælge antal rækker og kolonner og derefter trykker “OK”.

indsaet-tabel-eksempel

indsaet-vandret-streg-knap Indsæt vandret streg: Vil indsætte en delestreg i dokumentet

indsaet-vandret-streg-eksempel

indsaet-flash-knap Indsæt flash: Åbner egenskaber for flash. Flash filen (.swf), skal oploades til mediearkivet på forhånd, og kan herefter vælges ved at trykke på “Gennemse…” knappen
aendre-tekstfarve-knap Tekstfarve: Giver mulighed for at skifte farve på markeret tekst
andre-baggrundsfarve-knap Baggrundsfarve: Giver mulighed for at skifte baggrundsfarve på markeret tekst
vaelg-skrifttype-knap Skrifttype: Giver mulighed for at skifte skrifttype på markeret tekst
vaelg-tekstformatering-knap Formatering: Giver mulighed for at ændre formatering på markeret tekst, til eksempelvis overskrift type 1-5
vaelg-skriftstoerrelse-knap Skriftstørrelse: Giver mulighed for at ændre skriftstørrelse på markeret tekst
indsaet-link-knap Indsæt/redigér hyperlink: Åbner egenskaber for hyperlink, der giver mulighed for at pålægge et link på det markerede element.

HINT: Ved links til interne sider skal stien være relativ, eksempel: “/shop/frontpage.html ( protokol = anden )” Hvorimod eksterne links skal være direkte, eksempel:“dr.dk/nyheder/ ( protokol = http:// )”

HINT: Under fanebladet mål kan du vælge om linket skal åbne i et nyt vindue, eller i samme vindue. Det anbefales at eksterne sider åbnes i nyt vindue, hvorimod interne åbnes i samme vindue

egenskaber-for-hyperlink1  egenskaber-for-hyperlink2

fjern-hyperlink-knap Fjern hyperlink: Fjerner indsat hyperlink fra det markerede element
indsaet-bogmaerke Indsæt/redigér bogmærke: Giver mulighed for at indsætte et bogmærkeflag. Du kan under indsæt link, henvise til disse interne bogmærker til brug i en længere tekst
soeg-knap Søg: Giver mulighed for at søge efter enkelte ord, men indeholder også en erstat funktion, hvor du kan udsøge et bestemt ord eller sætning, som ersattes med et andet, enten en enkelt gang, eller alle fremkomster i dokumentet

soeg-og-erstat-funktion

aktiver-stavekontrol-funktion-knap Giver mulighed for at aktivere stavekontrol, eller gennemse dokumentet med stavekontrol aktiveret
maksimer-vindue-knap Maksimér: Udvider editor vinduet, til at fylde mere af skærmområdet.
kodeplacering-visning Kodeeksempel: Viser i nederste venstre hjørne hvor i HTML koden du pt. har markøren sat
ordtaeller-visning Ordtæller kan findes i nederste højre hjørne.