Send mail med CDOSYS, Classic ASP

Nedenfor kan der ses et eksempel på hvordan man sender mail med CDOSYS

Set myMail=CreateObject(“CDO.Message”)
myMail.Subject=”Sending email with CDO
myMail.From=”mymail@mydomain.com
myMail.To=”someone@somedomain.com
myMail.Bcc=”someoneelse@somedomain.com
myMail.Cc=”someoneelse2@somedomain.com”

Hvis der skal sendes en textmail, brug da denne:

myMail.TextBody=”This is a message.”
Hvis der skal sendes htmlmail, brug da denne: myMail.HTMLBody

myMail.Configuration.Fields.Item _
(“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”)=2
myMail.Configuration.Fields.Item _
(“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”)=”smtp.dandomain.dk”
myMail.Configuration.Fields.Item _
(“http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport”)=25
myMail.Configuration.Fields.Update

myMail.Send
set myMail=nothing

Bemærk det som er skrevet med BLÅT det skal udskiftes med dine egen værdier.