Opsætning af IIS manager

Når du har installeret IIS manager skal du oprette forbindelse til dit Professionelle ASP webhotel. Dette gøres på følgende vis.

1. Åben programmet ved at gå i “Start” og søge efter IIS.

2. Klik “Opret forbindelse til et websted”:

3. Herefter bliver du præsenteret for en Wizard, hvor du først skal angive servernavn og navnet på din hjemmeside. Begge dele skulle du gerne have fået oplyst på mail, men ellers kan du se disse via Dandomain Kontrolpanel (kontakt evt. Support):

4. Klik “Næste” og indtast brugernavn og adgangskode, som du ligeledes kan se via Dandomain Kontrolpanel:

5. Klik “Næste” og klik herefter “Udfør”

6. Hvis det er første gang du sætter IIS manager op, kan du blive bedt om at skulle installere såkaldte “Samlinger”, for at kunne understøtte de funktioner, som vores webservere tilbyder. Her skal du blot markere alle og klik “OK”:

7. Herefter går installationen af “Samlingerne” i gang, og du skal blot klikke “Kør”, hvis du bliver spurgt herom.

8. Du kan nu administrere din hjemmeside via IIS Manager: