Hurtigstart

Der er Tre vigtige knapper

  1. Hovedmenuen – skift til en anden anvendelse som blog eller butik
  2. Tilføj indhold – tilføj nye billeder, tekst eller andet indhold til din hjemmeside
  3. Publicer – gør din hjemmeside synlig på internettet, eller opdater indhold hvis du har lavet ændringer

 

Tilføj indhold

For at tilføje indhold til din side:

  1. Klik Tilføj indhold
  2. Træk det ønskede indhold fra panelet ind på selve siden og giv slip på indholdet der hvor du gerne vil have det placeret.

 

Side layout
De forskellige zoner hvor du kan placere nyt indhold er indikeret i grønt. Du kan skabe op til 4 kolonner på siden

Ændre indholds placering på siden
For at ændre layoutet af dit indhold kan du trykke på dit indhold så det bliver grønt, derefter kan du bevæge indholdet rundt ved at trykke på det første punkt af de små ikoner og trække det til den ønskede placering.

 

Træk og slip
Du kan kun trække og slippe indhold på selve sidens hovedområde, ikke på sidehovedet eller sidefoden.

Offentliggøre / Publicere din side
Når du offentliggør din side, bliver den synlig på internettet. Hvis du ændrer din side, skal du klikke Publicer igen for at gøre nye ændringer synlige.
Blog poster er offentliggjort automatisk: du behøver ikke at klikke offentliggør klappen for at gøre at din nye blog post kan ses.