ASPSmartUpload (Filupload gennem browser)

Note! – Producenten af ASPSmartUpload har valgt at stoppe med support til denne komponent. evt. hjælp kan findes andetsteds på nettet. DanDomain har stadig komponenten installeret på alle windows servere.

Med ASPSmartUpload komponenten er det muligt at upload filer til din hjemmeside direkte i webbrowseren. Nedenfor er vist et eksempel:

 

upload.htm

<HTML>

<BODY BGCOLOR=”white”>

<H1>AspSmartUpload eksempel</H1>
<HR>

<form method=”POST” ACTION=”upload.asp” ENCTYPE=”multipart/form-data”>
<INPUT TYPE=”FILE” NAME=”FILE1″ SIZE=”50″><BR>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” VALUE=”Upload”>
</FORM>

</BODY>
</HTML>

 

upload.asp

<HTML>
<BODY BGCOLOR=”white”>

<H1>AspSmartUpload eksempel</H1>
<HR>

<%
‘ Variables
‘ *********
Dim mySmartUpload
Dim intCount

‘ Object creation
‘ ***************
Set mySmartUpload = Server.CreateObject(“aspSmartUpload.SmartUpload”)

‘ Upload
‘ ******
mySmartUpload.Upload

‘ Save the files with their original names in a virtual path of the web server
intCount = mySmartUpload.Save(“/log”)

Response.Write(intCount & ” file(r) uploaded.”)
%>
</BODY>
</HTML>

 

Bemærk!
Det er ikke muligt at gemme uden for webhotellets fysiske sti.
For at kunne uploade en fil kræves der “write” permission i mappen. Derfor skal upload biblioteket sættes til /log biblioteket.