Gratis formmail script

Med DanDomains formmail har du mulighed for at indsætte formfelter på din hjemmeside, hvor besøgende kan udfylde data som så sendes direkte til din E-mail adresse. Dandomain sætter en service til rådighed til dette formål som kan kaldes fra adressen http://scripts.dandomain.dk/formMail.asp . Selve formmailen er et asp script. For at bruge formmailen skal du kende til html og specifikt til hvordan man arbejder med forms. Servicen er gratis at bruge for DanDomain kunder og tilgængelig “as is”. DanDomain support kan ikke hjælpe dig med selve programmeringen op mod servicen ud over nedenstående guide.

Denne kode er krævet for at formmail virker:

 

“Deres-email@Deres-navn.dk” skal erstattes af den E-mail adresse som du vil have formularen sendt til.
Det er muligt at sende til flere E-mail adresser, ved adskille dem med “;” (semikolon). Eks: “mail1@domaine.dk;mail2@domain2.dk”

 

Følgende ekstra kode er valgfri (Ikke krævet) og vil hvis ikke medtaget enten ikke komme med eller indeholde default værdier:

 

Navn

Her indtastes navn på modtageren af af E-mailen der sendes.

 

Emnefelt

Emne rettes til det du vil have til at stå i emnefeltet på den E-mail der sendes.

 

Valgfrie indtastningsfelter

Her skrives indtastningsfelterne i den rækkefølge som de ønskes vist i E-mailen der sendes.

 

Krævede indtastningsfelter

Her skrives indtastningsfelterne som skal være udfyldt inden formularen kan afsendes til modtager.

 

Fejl-side

Her kan value sættes til den html side hvor besøgende bliver sendt hen når de har udfyldt form felterne, hvis der var fejl under submit af form felterne. Siden der postes til (fejl.htm) skal, hvis denne indeholder links til billeder m.m. være oprettet med absolut sti til disse.

 

OK-side

Her kan value sættes til den html side hvor besøgende bliver sendt hen når de har udfyldt form felterne, hvis form felterne var succesfuldt sendt. Siden der postes til (ok.htm) skal, hvis denne indeholder links til billeder m.m. være oprettet med absolut sti til disse.

 

Dynamisk output

Hvis dette felt er angivet til “value=yes”, bruger den Dfailure_URL og DSuccess_URL som skabeloner for et dynamisk output af resultatet på den sendte mail.

Sytem variabler
%%DATE%% = 05-08-2002
%%NICE_DATE%% = 5. august 2002
%%IP_ADR%% = 1.1.1.1

Bruger variabler
%%DFromName%% = Bent Afsender
%%DFromMail%% = bent@fsender.dk
%%DToName%% = Hans modtager
%%DToMail%% = hans@modtager.dk

Alle selvdefinerede felter kan bruges. Feltet’s navn skrives imellem de 2 sæt af %%Feltnavn%%.

 

Afsender adresse 

Her kan den besøgende indtaste sin E-mail adresse. Den bliver sat som afsender i den E-mail der afsendes.

 

Afsender navn

Her kan den besøgende indtaste sit navn. Det bliver sat som afsender navn i den E-mail der afsendes.

 

Afsender E-mail/navn i indholdsfelt 

Hvis DFromMail og/eller DFromName ønskes udskrevet i indholdet på den afsendte E-mail, kan dette lade sig gøre ved at indsætte nedenstående kode.

Tekstbox

Her kan du indsætte et tekstbox. Bemærk! – bruger du “DSortFields” skal “name (tekstfelt)” tilføjes i “DSortFields”.
rows = Antal rækker.
cols = Bredden på tekstfeltet.

 

HTML eller TEXT

Her kan du vælge om du den afsendte E-mail skal være i HTML / TEXT format. Som standard sendes mailen i TEXT format.

 

Mail prioritet

Her kan du angive vigtigheden på mailen. Der er mulighed for at sætte den mellen 1-5 hvor 1(Høj) er højest og 5(Lav) er lavest. 3(Normal) er sat som standard, hvis der ikke angives en vigtighed.

 

Karaktersæt

Det er muligt at bruge dansk og engelsk karaktersæt. Bruges denne parameter ikke, er den dansk som standard. Følgende values kan vælges:
1 = US ASCII
2 = ISO-8859-1
3 = UTF-8

 

Egne tekstfelter – kodeeksempel 

Der er også mulighed for selv at tilføje tekst felter. Se eksempel nedenfor.

Dato og IP adrsse 

Hvis der ønskes at få vist dato eller kundes IP adr. kan sytem variablerne bruges. Se eksempel nedenfor.

Typiske problemer

Hvis ÆØÅ bliver til ?

Tilføj modificer de to første linjer til at se således ud.

Fail og Ok URL virker ikke

Disse skal begge sættes op som absolutte url’er, ikke relative sti’er. ( læs mere om absolutte og relative URL’s )
Hvis de f.eks. står som /shop/cms-fejl.html, skal det rettes til f.eks.: http://www.dit-domæne.dk/fejl.html eller https://www.dit-domæne.dk/fejl.html

Siden kører https og laver fejl

ok url, fejl url og form action url ændres til https://