Tilslut til Access/ODBC

Bemærk at nedenstående er udenfor dandomain support omfang og vi desværre ikke har ressourcer til at hjælpe med dette.

Benytter du Access 2010 kræver det du har dit Webhotel placeret på vores nyeste windows servere med ISS7.5.

Er du i tvivl om dette hvilken version du er på, kontakt da dandomain support.

Access 2010 connection streng:

Conn.Open “Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};”&DBPath

Det er muligt at hente data ind/ud af en Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du kan trække data ud fra en Access database.

Hent fra database (SELECT) :

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPathSQL = “Select * from Tabelnavn WHERE Navn =’DanDomain’ ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)

response.write RS(“Adresse”)

RS.Close
Set RS = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:

1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som udvælger den mængde data som du vil præsentere på siderne.

3) Herefter laves en response.write som udskriver indholdet af Adresse feltet i databasen, hvor Navn er lig med DanDomain

4) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing

Det er muligt at indsætte data i Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du indsætter data i en Access database.

Indsæt i database (INSERT) :

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPathSQL = “Insert into Tabelnavn (kolonnenavn) VALUES (‘DanDomain’) ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som sætter teksten DanDomain ind i kolonnen Navn.

3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing
Det er muligt at updatere data i Access 97/2000/2002/2003/2007 database. Her er et eksempel på hvordan du updatere i en Access database.

Opdater i database (UPDATE) :

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
DBPath = “DBQ=” & server.mappath(“/log/varer.mdb”)
Conn.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”&DBPathSQL = “UPDATE Tabelnavn SET Navn = ‘DanDomain1’ Where id = 1 ”
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
%>

Forklaring til eksempel:
1) De 3 øverste linjer skaber forbindelsen til databasen.
Stien til databasen er “/log/varer.mdb”

2) Derefter laves selve SQL kaldet, som opdatere teksten DanDomain til DanDomain1. “Where id = 1” bruges til kun at opdatere den celle der skal opdateres, ellers opdateres hele kollonnen Navn. id er autonøglen.

3) Til sidst lukker vi forbindelsen til databasen med Conn.Close og Set Conn=nothing
Bemærk!
Hvis der skal skrives/opdateres i en database kræves der “write” adgang til databasen. Derfor skal databaser der skal skrives/opdateres i altid placeres i mappen /log

Det er ikke muligt at få lavet en DSN-forbindelse til en database. Derfor skal der altid bruges DSNLess database connection.

Det anbefales at password beskytte databasen, for at sikre uvedkommende fra at kunne læse den, hvis de gætter stien til databasen.
Det er dog muligt helt at forhindre at databasen kan downloades. Kontakt DanDomain for at få beskyttet din access database.

Der findes mange måder du kan foretage SQL forspørgelser på, find inspiration på nettet – se evt.