Systemet tager ikke backup af bestemte filer?

Dette kan skyldes at filerne allerede er i brug, fx hvis Outlook er åben, kan systemet ikke tage backup af data filen. Afslut derfor Outlook inden backuppen skal køres.