Skal jeg have andre produkter hos DanDomain for at benytte AppDesk?

Nej. AppDesk er sit eget produkt og kræver derfor ingen andre DanDomain produkter.