Webservice oversigt

Det er muligt at tilgå SMS Gateway med følgende webservice. Følgende funktionalitet er tilgængelig.

Link til webservice integration:  Klik her

Parameter beskrivelse:

<Username> Brugernavn
<Password> Password
<Content> Tekstbesked
<INT> List-id
<Active> Boolean (aktiv/deaktiv. Enten tilmeldt telefon nummer på liste, eller liste)
<Created> 2006-05-07T01:59:47.2704200+04:00
<Description> Beskrivelse på modtagerliste
<Name> Navn på modtagerliste
<String> Telefonnumre