Tilføj eller deaktiver mobil numre

Her kan tilføjes/deaktiveres mobilnumre fra en Modtagerliste.

 

Tilføj mobilnumre til en Modtagerliste ved at trykke på listenavnet

Søg efter tilmeldte mobilnumre , og eller tilføj modtagere.
Nederst listes de mobilnumre der er tilmeldt listen.
Tilføj Mobilnumre – tryk på knappen “Tilføj” (Kun danske mobilnumre kan tilmeldes).
Sæt et mobilnummer deaktiv. Er et telefonnummer deaktiv vil der ikke kunne sendes til dette nummer. Tryk på det ønskede mobilnummer der skal deaktiveres. Omvendt hvis det skal sættes aktivt igen, kan du søge efter nummeret, eller få vist inaktive numre. Fjern flueben i “Vis kun aktive”

Sæt telefon nummer aktiv/inaktiv – Se flueben ved “Aktiv” – Tryk Gem
Modtaget SMS – viser hvornår og hvilken SMS’er dette nummer har modtaget