Send SMS til modtagerliste fra E-mail

Det er muligt at sende SMS til en eller flere modtagerlister på en gang.

Send SMS besked til: sms@sms.dandomain.dk

Emne: Brug følgende formatering:

#brugernavn#password#list-id #confirmdelivery er valgfri. Når “confirmdelivery” anvendes bekræftes afsendelsen af SMS’en via e-mail.

– Bemærk! –  Brugernavn og password er “case sensitiv”, altså man skal være opmærksom på store og små bogstaver.
– Ønskes der afsendt til mere end et listid, kommasepareres list-id numrene. Feks : #brugernavn#password#list-id,list-id …. o.s.v.
– Vær yderligere opmærksom på der ikke kan afsendes SMS’er til udenlanske telefonnr. DanDomain SMS Gateway understøtter KUN afsendelser til danske mobilnumre. Brug ikke “+45” foran nr.

SMS beskeden skrives i “Body”. Husk Deres indstilling om “Lænkede SMS grænse” – max foruddefinet antal tegn (se afsnit 2.2 indstillinger)

List-id kan aflæses under Modtagerlister (Markeret med rød cirkel)

Note!!

Mailen kan kun afsendes i “Plain Text” .