Send SMS fra E-mail

Det er muligt at afsende SMS til et telefonnummer via e-mail.

Send din SMS besked til: sms@sms.dandomain.dk

Emne: Brug følgende formatering: #brugernavn#password#telefonnummer

#confirmdelivery er valgfri. Når “confirmdelivery” anvendes bekræftes afsendelsen af SMS’en via e-mail. (e-mail adressen indsat i punkt 2.2)
– Ønskes afsendt til mere end et telefonnummer, komma separeres telefonnumrene. Feks : #brugernavn#password#99999999,88888888 ….

– Bemærk! –  Brugernavn og password er “case sensitiv”, altså man skal være opmærksom på store og små bogstaver.
– Vær yderligere opmærksom på der ikke kan afsendes SMS’er til udenlanske telefonnr. DanDomain SMS Gateway understøtter KUN      afsendelser til danske mobilnumre. Brug ikke “+45” foran nr.

SMS beskeden skrives i Body. Husk din indstilling om “Lænkede SMS grænse” – max foruddefinet antal tegn (afsnit 2.2 indstillinger)

Note!

Mailen kan kun afsendes i “Plain Text” .