Rediger modtagerliste

Her kan en modtagerliste redigeres. Navn og beskrivelse. Tilrettes “Navn” og “Beskrivelse” vil de evt. tilmeldte mobil numre stadig være tilmeldt listen

 

Rediger en Modtagerliste ved at trykke på listenavnet.

Navn og Beskrivelse kan her tilrettes.
Søg efter tilmeldte mobilnumre , og/eller tilføj modtagere.
Nederst listes de mobilnumre der er tilmeldt listen.