Ny modtagerliste

Her kan oprettes en ny modtagerliste.

Opret ny modtagerliste.

Navn: Navn på modtagerlisten.

Beskrivelse: Beskriver hvilken typer kunder/personer denne modtagerliste indeholder. Beskrivelsen er til egen information.

Aktiv: Indikerer om listen er aktiv eller deaktiv. (Man kan ikke sende fra denne, eller tilføje til listen, hvis den er deaktiv.)