Hvordan administreres min server?

Administration af din server, foregår via Terminal Service (Windows) eller SSH (Ubuntu)

Firewall med mere, administreres af DanDomain.