Sprog understøttet af Hosted Exchange

Hosted Exchange understøtter som standard følgende sprog:

Engelsk, Frask, Tysk, Spansk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Alm. Kinesisk & Enkelt Kinesisk.

Skulle du have nogle der ikke er på listen, kontakt DanDomain for understøttelse.

Sproget på Outlook Web Access (OWA) styres af det sprog din Internet browseren har.
Dvs. dansk browser = dansk OWA ; Engelsk browser = engelsk