Skift primær afsenderadresse i Hosted Exchange

Sådan vælges primær / afsenderadressen:

  1. Log ind i Hosting Manageren
  2. Klik “Brugere”:
  3. Vælg den bruger der skal oprettes alias til:
  4. På listen over oprettede alias adresser, markeres den adresse der frem over skal være afsender adressen:
  5. Afslut ved at trykke “Gem” i bunden af skærmen: